FONTÁNA. z.s.


Sborové zpívání

Smíšený pěvecký sbor Vodopád, a rodinný septet rodiny Čančíkovy nyní pravidelně vystupují na koncertech a jiných akcích nejen v Nové Pace.

Dále zpívají Malí zpěváčci, více na tomto odkazu.