FONTÁNA. z.s.


Klub kámen


V současné době (jaro 2012) je otevřen klub pro mládež. Scházíme se pravidelně jednou týdně (ve středu chlapci a v pátek děvčata) a jednou za měsíc pořádáme společné schůzky. Pravidelně se schází v průměru 6 – 12 mládežníků.
Program a zaměření:
- diskuse nad biblickými tématy a jejich aplikace v životě
- uvědomování a přehodnocování životních hodnot
- možnost vidět zdravé dospělé vzory
- mládežníkům je projevován osobní zájem v období, kdy to citelně potřebují
- hry pro rozvoj různých schopností (sportovní, paměťové, strategické, společenské, kreativní)
- budování hlubších vztahů a sdílení s vrstevníky o životně důležitých tématech, sociální rozvoj
- možnost vyjádřit vlastní názor v bezpečném prostředí

Plánujeme dvě víkendové akce pro mládež (květen a říjen) a jednodenní akce (výlety). Tyto jednorázové akce budou navazovat na klubovou činnost, ale zároveň jsou víkendovky otevřené pro kamarády členů a další případné zájemce. Předpokládaná účast 15 – 20 mládežníků.
Program a zaměření víkendové akce:
- deskové hry, sportovní hry, zábavné soutěže
- pobyt v přírodě
- návštěva kulturního zařízení historické hodnoty (hrad, zámek, výstava apod.) nebo geologicky zajímavé lokality
- aktivně strávený čas s vrstevníky
- stmelení kolektivu a prohloubení vztahů mezi jednotlivci
- možnost reflexe rodinného zázemí a hledání řešení případných problémů (v rodině, školním kolektivu) v bezpečném prostředí (prevence a vyhledání pomoci v případě sociálně patologických jevů)
- růst v zodpovědnosti a samostatnosti jednotlivců při pracích a úkolech během pobytu

Dále plánujeme otevřená setkání pro mládež jednou měsíčně od začátku září 2012. Na tato setkání budou cíleně zváni mládežníci z města a okolí. Předpokládaná účast 20 – 30 mládežníků.

Každé setkání bude mít své téma/zaměření: vytvarné a kreativní dílny (pečení, vyrábění z korálků, šití/patchwork, malování na porcelán, pletení z pedigu), outdoor aktivity (slackline apod.), soutěžní odpoledne, sportovní olympiáda, langoš/pizza párty, PC night, pěvecká soutěž superstar, natáčení filmu, fotografická soutěž, den rockové kapely apod.

Cílem těchto akcí pro mládež je:
- nabídnout aktivně strávený volný čas hodnotnou činností a tím prevence nežádoucích společenských jevů
- poznání sebe samotného; možnost zjistit, co mi jde, v čem se chci zdokonalit; inspirace pro trávení volného času mládežníků
- možnost trávit čas v jiném než obvyklém kolektivu
- možnost získávání zdravého pohledu na sebe samého (skrze úspěch v nové aktivitě; kolektiv, kde mám své místo; vedoucí podporující a chránící zdravé vztahy)

 

Stránky ve výstavbě