FONTÁNA. z.s.


POZOR! STUDÁNKA je z důvodu stavebních úprav dočasně přesunuta z úterků na pondělky do Rodinného centra Céčko v malém sále Hotelu Centrál (od 9 h).


Základní informace o MC Studánka

Mateřské centrum (MC) Studánka je otevřeno od září 2011. Probíhá 1x týdně každé úterý 9:00 - 11:30 v klubové místnosti v budově sboru Jednoty bratrské v Nové Pace {Kollárova 456}.
MC poskytuje program dětem do 6 let s maminkami. Provozují se zde činnosti výtvarné, pohybové, dramatické a společenské. Rodinné vstupné činí symbolických 20,-Kč.
MC nyní vede Pavla Šimková, Lenka Prejsová a Michaela Krejcarová, které se těší na vaši návštěvu.


Podrobnější informace

Mateřské centrum Studánka pro rozvoj dětí

Fontána byla založena v roce 2003 za účelem praktické a duchovní pomoci lidem bez rozdílu věku, postavení nebo rasy.

   V té době jsme začali pracovat s malými dětmi v doprovodu rodičů v rámci klubů Pramínek, Studánka. Děti se scházely dvakrát týdně. Z této dlouholeté práce s dětmi vznikla v r. 2008 Brána, základní škola a mateřská škola. Dále pokračovalo scházení maminek s malými dětmi, ale ve sborových, ne tolik útulných prostorách. Na jaře 2011 povstala myšlenka založit mateřské centrum, tedy otevřít tyto schůzky i pro jiné maminky s dětmi z našeho města.

   Ve sborové budově jsme na to vyčlenili stálé prostory, které se nacházejí v přízemí budovy, jsou bezbariérové a vstup je přímo ze zahrady. V přilehlých prostorách je kuchyňský kout vybavený mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí, k dispozici je WC. Místnost jsme v létě vymalovali dětskými motivy. Součástí vybavení je kulatý stůl a skládací židle, tabule na malování, klouzačka, houpačka, dětské židličky a dětský stoleček.

   Na zahradě slouží dětem houpačky, lavičky a pískoviště.

   Provoz mateřského centra Studánka jsme zahájili v září 2011. Zatím se scházíme jednou týdně vždy v úterý od 9:00 do 12:00 hodin.

Program:

-         společné zahájení maminek s dětmi, úvodní říkanka

-         pozdrav, zazvonění zvonečku – uvítací rituál

-         představení vybraného zvířátka a seznámení s ním

-         svačinka

-         rukodělná výroba k tématu

-         volné hraní dětí a tvorba maminek

-         závěrečné rozloučení, říkanka

 

Jak vnímáme zaměření práce s dětmi:

   Jsme si vědomi, že rané zážitky mají podstatný vliv na další vývoj dítěte. Zejména první dva roky života významně ovlivňují úspěšné vytváření vztahů s druhými. Proto hlavním cílem MC je vytvořit prostředí, ve kterém bude příležitost navázat a budovat vztahy s druhými, zažívat pocit důvěry. Když člověk v dětství prožije naprostou důvěru k nejbližšímu okolí a blízkým osobám, má šanci v životě obstát. Rádi bychom zprostředkovali dětem i maminkám naší lásku k nim, a to především úctou, přijetím, péčí a ochranou.

 

Naše záměry ve službě v MC:

-         děti zde prožívají pocit bezpečí a jistoty

-         včlenění dítěte nenásilnou formou do dětského kolektivu v doprovodu blízké osoby

-         kvalitní komunikace s dětmi

-         časné sociální učení (povzbuzení pro děti v kontaktech s vrstevníky, začlenění do dětského kolektivu, umění vycházet s lidmi, průprava na integraci pro vstup do MŠ)

-         rozvoj citového a smyslového vnímání u dětí

-         rozvoj hrubé a jemné motoriky u dětí

-         rozvoj řeči a slovního vyjádření

-         rozvoj estetického cítění

-         poznávání vlastní hodnoty a jedinečnosti

-         upevnění plné soustředěné pozornosti přítomností blízké osoby

-         posílení harmonického vztahu matky s dítětem

-         aktivní poznávání světa kolem sebe

-         vedení ke zralejšímu a samostatnějšímu odpovědnému chování dítěte, výchova k toleranci a respektu

-         přinést inspirativní nápady pro společný čas matky a dítěte ve dvojici nebo pro děti v dětském kolektivu (snadno zapamatovatelné říkanky, básničky, písničky)

-         zprostředkovat maminkám vhodné výchovné postupy, způsoby a význam věnování se dětem

-         za pomoci blízké osoby učit děti vzájemné ohleduplnosti a lásce, spolupráci a řešení konfliktů (omluva, odpuštění, prosba, děkování)

-         skrze jednoduchý, jasný řád (který se dodržuje) upevnit jistotu u dětí a budovat jejich lepší porozumění situacím v budoucnosti

o       respektování autority, naslouchání druhým, slušné chování

o       hygienické a stolovací návyky

o       poznávání a akceptování jiných osob


Velikonoční aranže